איתור כשלים בביוב

צילום קווים קטרים 2 עד 8 צול ע”י סיב אופטי
שטיפה והכנת הקו לפני צילום
תיקון כשלים וקריסות קווים ללא הרס
חיתוך שורשים בעזרת לחץ מים
* עבודות מחפרון טרקטור ושיקום המקום
* שאיבת ביוב ומים