רובוט לצילום וחיתוך עצמים

ניקיון קווים משורשים ע”י צילום / חיתוך
שבירת עצמים קשים בקווי ביוב
ניקוי וליטוש פנימי של הצנרת