תיקון ביוב ללא הרס

צילום הקו והצבעה ממוקדת על כשל
שטיפה של הקו לפני תיקון הכשל
ביצוע שרוול פנימי ללא כל הרס
איתור תוואי קווי ביוב + שוחות
ניתן לדפן צנרת ע”י התזת חומר מיוחד